htt://www.thuyngocha.com         Email :Tamhn@thuyngocha.com             Tell : 0918559817        Địa chỉ :273/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    Services     |  Entertainment   

Product categories

     BEARINGS 
     CHINA BEARINGS 
     PILLOW BLOCKS 
     BELT 
     GREASE 
     CATALOG BEARING & BELT 

Online counseling

   Hà (Ms) Tel 0918.55.9817

   C??ng (Mr) Tel 0982.892.684

   Linh (Mr) Tel 0948799336

   Nh? (Mr) Tel (08) 35151004

   Nga (Ms) Tel (08) 35153233

Access strategy


            Online:   1
Lược truy cập:   4292928   lan

DOWNLOAD price

Contact Us      
 
   
 
 
THUY NGOC HA
SERVICE AND COMMERCIAL PRODUCTION LTD COMPANY 
 
Address :           354/83  Phan  Van  Tri street,  Ward 11, Binh  Thanh Distric, Ho Chi Minh City 
Branch address  :273/2 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phu Nhuan Distric, Ho Chi Minh City 

Tel :                   08.35160351 - 08.36.020.989 -  Fax: 08.351.60.961
Hotline:              0918.559.817       -         0982.892.684   
skype:                      minhcuong.ngocha    or    tamha_thuyngocha
Email :                      tamhn@thuyngocha.com   or    minhcuong.ngocha@gmail.com
 
 

* Thông tin phải nhập

 
 
 
 
Họ và tên :*    
Chức vụ:      
Công ty:      
Địa chỉ:      
Email:*    
Website:      
Điện thoại:*        ĐTDĐ:
Số fax:      
Nội dung liên hệ:*  

 

 
 
     
 

 

 

 

 
 

   Product Promotions 

Product seller

Advertising products

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    News     |  Entertainment   

THUY NGOC HA SERVICE & COMMERCIAL PRODUCTION LTD COMPANY
Tel :  08.36.020.989 - Hotline: 0918.559.817       
Address : 354/83  Phan  Van  Tri street,  Ward 11, Binh  Thanh Distric, Ho Chi Minh City
Branch address  : 273/2 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phu Nhuan Distric, Ho Chi Minh City
Web: http://www.thuyngocha.com        
Email :Tamhn@thuyngocha.com