htt://www.thuyngocha.com         Email :Tamhn@thuyngocha.com             Tell : 0918559817        Địa chỉ :273/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    Services     |  Entertainment   

Product categories

     BEARINGS 
     CHINA BEARINGS 
     PILLOW BLOCKS 
     BELT 
     GREASE 
     CATALOG BEARING & BELT 

Online counseling

   Hà (Ms) Tel 0918.55.9817

   C??ng (Mr) Tel 0982.892.684

   Linh (Mr) Tel 0948799336

   Nh? (Mr) Tel (08) 35151004

   Nga (Ms) Tel (08) 35153233

Access strategy


            Online:   3
Lược truy cập:   3825670   lan

DOWNLOAD price

Product Information      
   
 

 

 

  Ṿng bi giá r?
  Thông tin mô tả :
 

 

Ṿng bi giá r? - www.thuyngocha.com – (08)351.60.351(ext 179) – 0982892684 -Công ty Thu? Ng?c Hà, chúng tôi chuyên cung c?p ṿng bi giá r?-ṿng bi b?c ??n giá r?-ṿng bi b?c ??n g?i ?? giá r?-g?i ?? công nghi?p giá r?-b?c ??n giá r?-cataogue ṿng bi giá r?-catalogue ṿng bi b?c ??n giá r?-g?i ?? giá r?.


 
 

 

   Product Promotions 

Product seller

Advertising products

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    News     |  Entertainment   

THUY NGOC HA SERVICE & COMMERCIAL PRODUCTION LTD COMPANY
Tel :  08.36.020.989 - Hotline: 0918.559.817       
Address : 354/83  Phan  Van  Tri street,  Ward 11, Binh  Thanh Distric, Ho Chi Minh City
Branch address  : 273/2 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phu Nhuan Distric, Ho Chi Minh City
Web: http://www.thuyngocha.com        
Email :Tamhn@thuyngocha.com