VÒNG BI INOX-BẠC ĐẠN INOX

VÒNG BI INOX-BẠC ĐẠN INOX – HOTLINE: 0982892684

Với xu hướng gày càng phát triển của thế giới. Ngày nay công nghiệp chế tạo vòng bi bạc đạn ổ bi gối đỡ inox ngày càng phát triển.

Đây là loại vòng bi bạc đạn thép không ghỉ sét, là loại ổ bi inox 304 chịu nước cực cao , có độ bền lâu trong môi trường nước, nước mặn……

Với những đặt tính như vậy bạc đạn gối đỡ inox được sử dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thùy sản…

Hotline: 0982892684 – www.thuyngocha.com.vn, đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại  Vòng bi – Bạc đạn – Gối đỡ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng bearing,vòng bi, bạc đạn, vòng bi, bạc đạn, ổ bi, asahi, fyh, koyo, jib, nsk, ntn, fag, skf, lk, xlzy, iko, ina inox :

S6000, S6000Z, S6000ZZ, S6206, S6206Z, S6206ZZ, W6200, W6200 2Z/C3, W6200 2RS1/C3,
S6001, S6001Z, S6001ZZ, S6207, S6207Z, S6207ZZ, W6201, W6201 2Z/C3, W6201 2RS1/C3,
S6002, S6002Z, S6002ZZ, S6208, S6208Z, S6208ZZ, W6202, W6202 2Z/C3, W6202 2RS1/C3,
S6003, S6003Z, S6003ZZ, S6209, S6209Z, S6209ZZ, W6203, W6203 2Z/C3, W6203 2RS1/C3,
S6004, S6004Z, S6004ZZ, S6210, S6210Z, S6210ZZ, W6204, W6204 2Z/C3, W6204 2RS1/C3,
S6005, S6005Z, S6005ZZ, S6300, S6300Z, S6300ZZ, W6205, W6205 2Z/C3, W6205 2RS1/C3,
S6006, S6006Z, S6006ZZ, S6301, S6301Z, S6301ZZ, W6206, W6206 2Z/C3, W6206 2RS1/C3,
S6007, S6007Z, S6007ZZ, S6302, S6302Z, S6302ZZ, W6207, W6207 2Z/C3, W6207 2RS1/C3,
S6008, S6008Z, S6008ZZ, S6303, S6303Z, S6303ZZ, W6208, W6208 2Z/C3, W6208 2RS1/C3,
S6009, S6009Z, S6009ZZ, S6304, S6304Z, S6304ZZ, W6209, W6209 2Z/C3, W6209 2RS1/C3,
S6010, S6010Z, S6010ZZ, S6305, S6305Z, S6305ZZ, W6306, W6306 2Z/C3, W6306 2RS1/C3,
S6200, S6200Z, S6200ZZ, S6306, S6306Z, S6306ZZ, W6307, W6307 2Z/C3, W6307 2RS1/C3,
S6201, S6201Z, S6201ZZ, S6307, S6307Z, S6307ZZ, W6308, W6308 2Z/C3, W6308 2RS1/C3,
S6203, S6203Z, S6203ZZ, S6308, S6308Z, S6308ZZ, W6309, W6309 2Z/C3, W6309 2RS1/C3,
S6204, S6204Z, S6204ZZ, S6309, S6309Z, S6309ZZ, W6006, W6006 2Z/C3, W6006 2RS1/C3,
S6205, S6205Z, S6205ZZ, S6310, S6310Z, S6310ZZ, W6007, W6007 2Z/C3, W6007 2RS1/C3,
W6300, W6300 2Z/C3, W6300 2RS1/C3, W6000, W6000 2Z/C3, W6000 2RS1/C3, W6008, W6008 2Z/C3, W6008 2RS1/C3,
0918 55 9817